Implementatie StiMed methodiek

De hedendaagse maatschappij en de ontwikkelingen in kunst en cultuur, stellen andere eisen aan vakdocenten en onderwijsinrichtingen dan voorheen. Dit vraagt om een andere manier van denken, leren en werken waarbij we met kennis, visie en creativiteit buiten de gebaande paden durven te treden. Creativiteit is hierbij de sleutel!  Stimed verlegt grenzen met de ontwikkeling van een nieuwe, 3rd level, methodiek en het Empowering framework waarmee leerlingen boeiender en natuurlijk kunnen leren, participeren en creëren zodat zij een deel uitmaken van het succes van een creatie. StIMED is ook de plek voor onderwijsinstellingen en professionals die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en innovatie in muziekeducatie.

Martin Snijders is ambassadeur van het StiMED concept en kan een korte introductie aanbieden en/of StiMED lessen op uw school.