Rineke heeft de volgende opleidingen en trainingen gevolgd:

HBO-Inrichtingswerk. ruim 10 jaar ervaring als socio therapeut in de jeugdhulpverlening met de zogenoemde moeilijk opvoedbare kinderen.

ECHA. opleiding tot specialist in gifted education.

Matrix Coaching. De MatriXmethode is een manier om de strategie van de eigen beleving van de persoon zelf te ontdekken en te laten vervangen als het als een belemmering wordt ervaren. Het potentieel van het kind, puber of volwassene wordt op die manier krachtig  ingezet zodat ze het zelf kunnen en gaan gebruiken.

KIEW begeleidingssysteem. In dit systeem worden op een systematische manier vele concrete technieken en therapeutische materialen aangereikt, die snel en gemakkelijk zijn toe te passen om een kind te stimuleren of te ondersteunen.

Welkom in mijn Wereld en Welkom in mijn Wereld Plus. De sociale vaardigheidstraining Welkom in mijn wereld is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar.  De training is opgebouwd in 3 delen en gaan respectievelijk over voelen, denken en gedrag.Welkom in mijn Wereld Plus is een cursus ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aan de hand van korte verhalen en vele verschillende opdrachten en werkvormen worden de vier onderwerpen behandeld die zo belangrijk zijn voor het sociale en emotionele functioneren van hoogbegaafde kinderen: waarnemen, denken, voelen en doen.

PAS-Coach. Een PAS-Coach brengt in kaart wat de sterke punten en ontwikkelpunten van een kind zijn op het gebied van zelfstandig leren, samen leren en leren leren. Via de PAS-energy wordt de motivatie van een kind in beeld gebracht.

Gecertificeerd Snel leren = leuk leren trainer Deze training geeft meer grip op plannen en organiseren van huiswerk, inzicht in de eigen manier van leren en technieken om het leren te verbeteren.