Wietske Vriezen is als psychologe verbonden aan GelukkigHB.

Tijdens een psychologisch onderzoek wordt er, met behulp van verschillende psychologische instrumenten, een zo compleet mogelijk beeld gevormd van het kind. De capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken worden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt advies gegeven voor thuis en op school.

Uitgangspunt voor een onderzoek is altijd een concrete vraag, bijvoorbeeld:
- Is mijn kind hoogbegaafd? Wat heeft hij nodig om zich optimaal te ontwikkelen op school?
- Mijn kind zit slecht in haar vel en gaat niet graag naar school. Wat is er aan
de hand? Wat heeft ze nodig?
- Welk type voortgezet onderwijs is passend voor mijn kind?
- Mijn kind heeft thuis ontelbare interesses en leert moeiteloos, maar op school
droomt ze weg en haalt slechte cijfers. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we
haar helpen?

Wietske biedt twee soorten psychologisch onderzoek:

Compleet psychologisch onderzoek. Er wordt tijdens dit onderzoek gekeken naar de intellectuele capaciteiten, werkhouding en – aanpak, creatieve vermogens en de sociaal-emotionele ontwikkeling, waaronder de gevoeligheden. Een intake-gesprek en desgewenst een nagesprek zijn inbegrepen. Een uitgebreid schriftelijk verslag van de resultaten en de advisering wordt thuisgestuurd. Dit type onderzoek wordt aangeraden wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind.

Beknopt intelligentie-onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de intellectuele capaciteiten en op hoofdlijnen naar de werkhouding en -aanpak. Een telefonisch intake-gesprek is inbegrepen. Er wordt een schriftelijk verslag van de resultaten en de advisering thuisgestuurd. Dit type onderzoek wordt aangeraden wanneer er geen problemen in de ontwikkeling zijn en er een specifieke vraag over het intelligentie-niveau is (bijvoorbeeld voor toelating tot onderwijs voor hoogbegaafden of een plusklas, of voor advies over welk niveau voortgezet onderwijs passend is).

Wanneer je twijfelt welk soort onderzoek voor jullie geschikt is, neem gerust contact op, dan kijken we samen wat het beste past. Onderzoek is mogelijk bij kinderen vanaf 3 jaar en in principe tot 16 jaar. Zowel de school als de ouders kunnen een onderzoek aanvragen.

Een psychologisch onderzoek vindt doorgaans op één dag plaats en duurt – afhankelijk van de vraag en het kind – enkele uren tot het grootste deel van een (school)dag. Bij jonge kinderen werkt twee keer een ochtend vaak beter. Het onderzoek wordt in principe uitgevoerd in de praktijkruimte bij GelukkigHB.

Kijk hier voor de tarieven van een psychologisch onderzoek.