Wietske Vriezen is psychologe en eigenaar van Karuna. Karuna* Kinderpraktijk is er voor hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen en jongeren. Zowel ouders als scholen kunnen bij Wietske terecht voor advisering, begeleiding en psychologisch onderzoek (diagnostiek).Daarnaast doet ze onderzoek naar hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en de samenhang, overlap en het onderscheid met bijvoorbeeld autisme, AD(H)D, beelddenken, dyslexie, leerproblemen, emotionele problemen, etc.  www.karuna-kinderpraktijk.nl

 

 

 

 

 

Geke Maes is orthopedagoog en richt zich met haar praktijk Gekend Talent op individueel onderzoek bij vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. Bij begaafdheidsonderzoek is er, naast een intelligentieonderzoek, aandacht voor o.a. creativiteit, gevoeligheid en mindset. Afhankelijk van de vraag is ook aanvullend onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar sociaal-emotioneel niveau of executieve functies. Onderzoek is mogelijk in de praktijk in Meppel, maar ook aan huis of op school. www.gekendtalent.nl

 

 

 

 

 

 

Ali Veenstra is orthopedagoog, gz-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog. Haar praktijk richt zich met name op kinderen van 0-16 jaar en bestrijkt geheel Nederland .  Naast  kortdurende ouderbegeleiding voor opvoedings- en ontwikkelingsvragen is het mogelijk aan te melden voor diagnostiek. Onderzoeksmogelijkheden naar: intelligentie, hoogbegaafdheid, dyslexie, NLD, oorzaak taal / lees- of rekenproblemen, sociaal – emotioneel, ontwikkelingsnivo jonge kinderen (voor- en vroegschoolse periode): www.aliveenstra.nl

 

 

 

 

 

 

Drs. Marie-Thérèse Bruys is academisch afgestudeerd in de orthopedagogiek. Zij richt zich op het onderzoek en de begeleiding van kinderen en jeugdigen, waarbij cognitieve en/of sociaal-emotionele problematiek aan de orde is. In de werkwijze wordt de veelzijdigheid van het vakgebied orthopedagogiek op een praktische en prettige manier toegepast, waarbij aspecten als plezier, efficiëntie, creativiteit en goede resultaten op de voorgrond staan:  www.kiew.nl

 

 

 

 

 

Kinderen moeten kunnen floreren, thuis en op school. Wij adviseren en begeleiden kinderen, ouders en leerkrachten bij allerlei ontwikkelings- en opvoedingsvragen. Zo nodig doen we diagnostisch onderzoek en observeren we thuis of op school, bijvoorbeeld wanneer:

  • het minder goed op school gaat dan verwacht
  • uw kind zich thuis anders gedraagt dan op school, resp. verwachtingen verschillen
  • het de aansluiting mist met leeftijdgenoten
  • het gepest wordt, of angstig is en veel piekert
  • er sprake is van druk gedrag, boosheid

Specialist in hoogbegaafdheid. Tevens begeleiding van studenten en volwassenen. Veel ervaring. Geen wachtlijst. Eén contactpersoon. Een goede samenwerking met scholen vinden we cruciaal.

Drs. Tineke Scholten, Drs. Bart Smits, Drs. Henk Scholten: www.ppcampstede.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles Stahlie is orthopedagoog en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij adviseert en begeleidt (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren, hun ouders en de omgeving (zoals de school en de kinderopvang). Elles kan kinderen in de klas, of op de kinderopvang observeren om de behoeften van een kind in kaart te brengen. Observatie kan eventueel ook in de voorschoolse periode plaatsvinden (thuis of in de peutergroep) als ouders of pedagogisch medewerkers vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Van de observatie wordt een uitgebreid verslag gemaakt, dat met ouders en school besproken wordt.

Door haar ervaring als Plusgroep begeleider kan Elles scholen gericht adviseren over het bieden van verrijking in de klas.

De praktijk Zien in Eigenheid is gevestigd in Diepenheim (Twente): http://www.zienineigenheid.nl