GelukkigHBkids groep voor de onderbouw op vrijdag.

Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen terecht in de vrijdaggroep  van 13.00 – 15.00 uur.

Uw investering voor een intake, 15 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt € 595,-  Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

We beseffen dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een plaatsing  te bekostigen. Daarom maken we het mogelijk om in 5 termijnen te betalen. Er zijn scholen die een plaatsing  (mee)bekostigen vanuit het standpunt dat de school handelingsverlegen is. In sommige steden en dorpen zijn instanties die subsidie aan ouders verlenen om de plaatsing te bekostigen.

Data 2e periode seizoen 2016- 2017:

  • februari: 10 – 17
  • maart: 3 – 10 – 17 – 24 – 31
  • april: 7
  • mei: 12 – 19
  • juni: 2 – 9 – 23 – 30
  • juli: 7

Aanmelden kan via: info@gelukkighb.nl