Martin heeft de volgende opleidingen en trainingen gevolgd:

Docerend en uitvoerend musicus.  Martin heeft jarenlang tromboneles gegeven, gedoceerd aan diverse muziekscholen, orkesten gedirigeerd en trombone gespeeld in diverse orkesten.

GelukkigHB begeleider.  GelukkigHB begeleiders zijn opgeleid om op een professionele wijze de begeleiding van hoogbegaafde kinderen bij GelukkigHBkids te verzorgen.

Rots en Water trainer. Martin heeft zich gespecialiseerd in Rots en Water geven aan hoogbegaafde kinderen en hoogbegaafde kinderen met ASS.

NOV reflextraining. Kinderen met een Neurologische Ontwikkelings Vertraging zijn te herkennen aan verschillende symptomen zoals leerproblemen, moeite met stil zitten, overgevoeligheid. Door het geven van reflextherapie (oefeningen) kunnen deze symptomen verminderen.

INPP

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen.

Benaudira

Benaudira is een eenvoudig toe te passen hoortraining die is gebaseerd op het feit dat het gehoorde pas in de hersenen echt wordt verwerkt en dat de hersenen kunnen worden getraind. Het trainen van een gehoor in balans stimuleert verschillende waarnemingen, hun verwerking en daarmee ook degene die daarvan afhankelijk is.

KIEW begeleidingssysteem. In dit systeem worden op een systematische manier vele concrete technieken en therapeutische materialen aangereikt, die snel en gemakkelijk zijn toe te passen om een kind te stimuleren of te ondersteunen.

Welkom in mijn Wereld en Welkom in mijn Wereld Plus. De sociale vaardigheidstraining Welkom in mijn wereld is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De training is opgebouwd in 3 delen en gaan respectievelijk over voelen, denken en gedrag. Welkom in mijn Wereld Plus is een cursus ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aan de hand van korte verhalen en vele verschillende opdrachten en werkvormen worden de vier onderwerpen behandeld die zo belangrijk zijn voor het sociale en emotionele functioneren van hoogbegaafde kinderen: waarnemen, denken, voelen en doen.

Stimed. Martin wil via de Stimed methodiek kinderen laten ervaren dat muziek en media emoties zijn en voor iedereen toegankelijk op eigen belevingsniveau. Door muziek op deze manier over te brengen, krijgen kinderen toegang tot hun creativiteit en muzikale mogelijkheden.  Emotionele, sociale en creatieve processen worden op gang gebracht en kunnen via een goede begeleiding gekanaliseerd worden.