Wanneer kinderen geen prestaties leveren op school en hun huiswerk niet maken kan een eerste reactie zijn om strikte regels in te stellen, sancties op slechte cijfers te geven, regelmatig schoolcontact te zoeken en een huiswerkbegeleider in te schakelen. Onlangs is uit uitgebreid onderzoek gebleken dat dit vaak niet leidt tot verbeterde schoolresultaten. Het kan zelfs negatieve effecten hebben!

(Keith Robinson and Angel L. Harris, The Broken Compass: Parental Involvement With Children’s Education. Harvard University Press, January 2014.)

Ouders kunnen wel veel positieve invloed uitoefenen door met hun kind hun toekomstplannen te bespreken. Dit helpt kinderen om eigen doelen te stellen en te willen bereiken.

Om dit laatste proces te ondersteunen bieden wij de PAS Coach en de PAS Energy aan. Klik hier voor meer informatie.

Veel hoogbegaafde jongeren ontdekken op het voortgezet onderwijs dat ze niet echt weten hoe ze hun leerwerk moeten aanpakken. Om deze jongeren te ondersteunen biedt GelukkigHB de cursus Snel leren = leuk leren aan.

Voor kinderen in groep 8 bieden we de cursus OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren aan. Het is een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

Kijk verder op: