Hoe leg ik aan mijn kind uit wat hoogbegaafdheid is?

  • Speciaal voor kinderen hebben we de website www.gelukkighbkids.nl  gemaakt waarop we uitleg geven over hoogbegaafdheid.
  • Rineke Derksen schreef het boek Slimme Rick om hoogbegaafde kinderen inzicht te geven in hoogbegaafdheid.

Mijn kind ervaart problemen doordat hij/zij hoogbegaafd is. Hoe kunnen we hem/haar helpen hiermee?

  • Onze ervaring is dat deelname aan GelukkigHBkids veel op kan lossen. Veel problemen worden opgelost door contact met ontwikkelingsgelijken onder professionele begeleiding. In deze groepen worden kinderen o.a. begeleid op het gebied van faalangst, mindset, weerbaarheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Door de omgang met ontwikkelingsgelijken ontstaat een gezonde sociale ontwikkeling. Meer informatie vindt u op GelukkigHBkids groepen

Mijn kind heeft behoefte aan sociale contacten, uitdaging en ontwikkeling. Waar vind ik deze?

  • Wij begeleiden hoogbegaafde kinderen van 3 tot en met jongeren van 21 jaar in GelukkigHBkids groepen. In deze groepen kunnen de kinderen elkaar ontmoeten en worden ze professioneel begeleid.

Hoe help ik mijn kind weerbaarder te zijn?

  • Wij bieden de psychofysieke sociale competentietraining Rots en Water aan, speciaal voor hoogbegaafde kinderen.

Waar kan ik mijn kind laten onderzoeken op hoogbegaafdheid?

Kijk verder op: