Voor scholen

De training ‘Hoogbegaafd op school‘ is bedoeld voor schoolteams die een doelgerichte begeleiding willen leveren aan hoogbegaafde kinderen in de klas. ┬áHet team krijgt wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid aangeboden, gecombineerd met een praktijkgerichte aanpak. De training behelst 4 dagdelen. Afhankelijk van de al aanwezige kennis in het team kan de inhoud van de training worden aangepast.

GelukkigHB kan op zowel team als directie niveau hulp bieden bij het vormen van schoolbeleid over hoogbegaafdheid.

Er zijn verschillende onderwerpen waarover GelukkigHB een lezing of workshops kan verzorgen, bv

  • herkennen en begeleiden van hoogbegaafde kinderen in de klas
  • herkennen en begeleiden van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  • motiveren van hoogbegaafde kinderen
  • hoogbegaafd en hooggevoelig
  • een onderwerp op aanvraag