GelukkigHBkids is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHBkids in Nederland, België en Australië.
Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHBkids in Zwolle.
Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHBkids’ – oktober 2015

Bij GelukkigHBkids worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en  verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHBkids wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Kwaliteitsbewaking

Bij GelukkigHBkids hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders volgen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er een gezamenlijke teamdag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn verschillende disciplines aanwezig, waardoor een sterk netwerk is ontstaan waarin vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines:

psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, ib-er, INPP therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. GelukkigHBkids hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

Intakeprocedure:

  • Aanmelding via de website / e-mail
  • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
  • Besluit tot plaatsing en start

Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHBkids in Zwolle.
Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHBkids in Nederland, België en Australië.
Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHBkids’ – oktober 2015

Wij komen op internet bedrijven tegen die ons concept proberen te kopiëren of een deel van onze naam GelukkigHBkids gebruiken. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. GelukkigHBkids staat voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Daar zijn we zuinig op. Het landelijk groeiende netwerk van professionele begeleiders en licentiehouders die de naam GelukkigHBkids mogen dragen en het concept gebruiken, staat op deze website.

Kijk verder op: