Wil je meer achtergrond hebben en kennis opdoen, dan raad ik je aan om onze boeken te lezen, de oudercursus te volgen of hieronder verder te lezen over het online programma Slimme Pedagogiek en/of de opleiding tot gelukkigHB-begeleider.

Ben je op zoek naar ontwikkelingsgelijken voor je kind, dan raad ik je aan om verder te lezen over GelukkigHBkids.

 

 

 

Slimme pedagogiek bij hoogbegaafde kinderen 

Na het schrijven van het kinderboek Slimme Rick kreeg ik veel vragen van ouders, leerkrachten en begeleiders. Er was vraag naar opdrachten en spelletjes die passen bij hoogbegaafde kinderen en die ook echt iets toevoegen aan hun ontwikkeling als mens.

Het werkboek Slimmer met Rick is het antwoord op deze vraag. Een werkboek vol spelletjes en opdrachten die aansluiten bij de hoofdstukken in het boek Slimme Rick.

Maar wil jij nog meer dan het werkboek en ben jij iemand die verdiepend aan de slag wil gaan, die de achtergrond van de spelletjes wil leren kennen en een goede pedagogische aanpak wil kunnen bieden?
Ben jij iemand die wil aansluiten op de leerbehoefte van hoogbegaafde kinderen en echt de communicatie en verbinding wil aangaan?

Dan is het online programma Slimme Pedagogiek heel geschikt voor jou.

Ik nodig je uit om via deze link verder te lezen en mee te doen met dit programma.

Het lijkt me geweldig om jou en andere mensen met dezelfde missie te mogen ondersteunen zodat we een prachtig netwerk gaan vormen om hoogbegaafde kinderen een betere begeleiding te kunnen gaan geven.

 

 

We starten dit jaar voor het zesde jaar met de opleiding tot GelukkigHB-begeleider.

Opgroeien als hoogbegaafd kind kan een grote uitdaging zijn. GelukkigHB biedt groepen voor deze kinderen, GelukkigHBkids, waar ontmoeting, begrip, aandacht en professionele begeleiding aanwezig is. Hiermee bieden we een platform aan waar ruimte is voor de belangrijke dingen in het leven van een hoogbegaafd kind.

Kinderen krijgen bij GelukkigHBkids de kans om hun eigen zijn te ontwikkelen op het tempo en de manier waarop dat het beste past. We ondersteunen de kinderen om hun passie en doel te hervinden zodat ze gemotiveerd, in balans en gelukkig van het leven kunnen genieten.

Voel jij net als ons de missie en passie om hier een professionele bijdrage aan te leveren, dan maken we graag kennis met je als geïnteresseerde voor de opleiding tot GelukkigHB begeleider.

Opleidingsprogramma

In onze opleiding leggen we een direct verband tussen wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en de praktische toepassing hiervan. Om inzicht, vaardigheden en competenties te ontwikkelen krijg je kwalitatieve persoonlijke begeleiding. Je maakt je gedurende de opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen.

Omdat je het begeleiden van hoogbegaafde kinderen alleen kunt leren in contact met de kinderen zelf, hechten wij veel waarde aan de stages die je bij ons loopt. Je krijgt tijdens deze stages ‘coaching on the job’ en je kunt al je vragen en observaties direct na een stage met ons bespreken.

Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan je mens-ontwikkeling.

Opleidingscriteria

We zoeken mensen met een hoog denkniveau. Het is een pittige opleiding die veel van je inzet vraagt.

Je krijgt per bijeenkomst veel informatie te verwerken en daarnaast werk je aan je eigen mens-ontwikkeling. Gelijkwaardig en professioneel kunnen communiceren met hoogbegaafde kinderen en hun ouders is erg belangrijk.

We kijken in een vrijblijvend intakegesprek of de opleiding echt bij je past. Hierdoor kunnen we samen een goede beslissing maken.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit

  • 5 theoretische bijeenkomsten van 7 uur,
  • 5 webinars van 1,5 uur
  • 10 stages van 4 uur
  • tussenevaluatie van 1 uur
  • eindgesprek van 1 uur

De groepen bestaan uit 4 – 8 personen waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedereen.

De opleiding duurt 9 maanden.

De voorbereiding van de studiedagen en stages zal naar inschatting ongeveer 160 uur vergen.

Hiermee komt de totale tijdsinvestering voor de opleiding uit op 244,5 uur, waarvan 84,5 contacturen.

Vaardigheden

Wanneer de opleiding is afgerond heb je een gedegen kennis van hoogbegaafdheid en ben je in staat om GelukkigHBkids te begeleiden.

Je bezit de volgende vaardigheden:

◦ Je kunt inspireren en motiveren

◦ Je kunt spanning helpen verminderen, prestatiedrang relativeren voor perfectionisten

◦ Je kunt omgaan met een hoog energieniveau, sterke emoties, spontane humor, extreme competitiedrang

◦ Je kunt omgaan met hoge gevoeligheid op verschillende vlakken

◦ Je kunt divergent denken aanmoedigen

◦ Je kunt kinderen leren omgaan met de neiging tot chaos, ongeconcentreerd zijn, (on)aangepastheid

◦ Je kunt dealen met de gevoeligheid in perceptie ( rechtvaardigheidsgevoel, (in)tolerantie, starheid, emotie)

◦ Je kunt gebruik maken van eigen creativiteit/fantasie/talent

◦ Je bent gericht op meta cognitie

◦ Je bent proces gericht, niet product gericht

◦ Je bent in staat om een gelijkwaardige relatie met kinderen op te bouwen

◦ Je begrijpt de behoefte van hoogbegaafde kinderen in de context van hoogbegaafdheid en omgeving

◦ Je durft kinderen los te laten in hun leerproces, vrijheid in inhoud, proces, product, omgeving

◦ Je hebt begrip van snelle denkstappen, ontdekkend leren

◦ Je kunt processen kaderen voor hoogbegaafde kinderen

◦ Je bent in staat om complexe stof aan te bieden

◦ Je kunt uitdagende doelen stellen voor kinderen

Licentieprogramma

Omdat je ontwikkeling nooit stilstaat volgt na de opleiding een licentieprogramma waardoor we de kwaliteit van GelukkigHB-begeleiders en daarmee GelukkigHBkids kunnen waarborgen.

De inhoud van het licentieprogramma:

◦ Het recht op exploitatie van de merknaam GelukkigHBkids

◦ Het recht op gebruik van de methodiek van GelukkigHB.

◦ 1  trainingsdag per jaar met de nadruk op kennisvergroting en kennisdeling

◦ 4 coachings per jaar gegeven door een docent van de opleiding tot GelukkigHB begeleider en/of een door GelukkigHB aangestelde externe coach.

◦ Topdown projecten ontwikkeld door GelukkigHB

◦ Deelname aan het kennis netwerk van GelukkigHB-begeleiders

◦ Een GelukkigHB begeleider kan een VOG overleggen.

◦ GelukkigHBkids moet door een door GelukkigHB gecertificeerde GelukkigHB begeleider worden gegeven.

◦ Er worden maximaal 6 kinderen per GelukkigHB begeleider in een groep geplaatst. Voor uitzonderingen hierop wordt overleg gepleegd met GelukkigHB.

◦ De GelukkigHB begeleider is alleen bevoegd in het toegewezen gebied, tenzij hierover afspraken met GelukkigHB zijn gemaakt.

◦ Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een gastbegeleider. Deze mag niet structureel worden ingezet als mede-begeleider.

De kosten

Deelname aan de opleiding kost € 4950,- excl BTW.

Dit is inclusief de boeken van Rineke Derksen, een pakje GelukkigHBkids kaartjes en lesmaterialen.

Uiteraard verzorgen we je tijdens de bijeenkomsten met gezond eten en drinken.

Je kunt gedurende de opleiding en daarna altijd een beroep op ons doen waar dat nodig is.

Betalen in termijnen is mogelijk, hiervoor worden geen extra administratiekosten berekend.

De licentiekosten bedragen het eerste jaar na de opleiding € 297,50 excl btw. , de daarop volgende jaren € 595,00 excl btw.

Locatie

De opleiding (incl. stages) wordt gegeven in de praktijk van GelukkigHB in Zwolle. De lesdagen zijn op donderdagen, van 10.00 uur – 17.00 uur. Stagemomenten worden per persoon afgesproken en vallen uiteraard in de tijden dat GelukkigHBkids in Zwolle plaatsvindt. Evaluatiegesprekken worden per persoon afgesproken.

Aanmelden

Ben je enthousiast en voel je de missie en passie om een professionele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen via GelukkigHBkids ?

Stuur dan een motivatiebrief met CV naar info[at]gelukkighb.nl, t.n.v. Rineke Derksen en Martin Snijders.

We kijken naar je uit!

Download hier de Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHBkids’ – oktober 2015