BALance

Audio

VISual

eXercises

Als je lekker in je vel zit en de beide hersenhelften onderling en met het lichaam goed samenwerken, is aan de grondvoorwaarden voldaan om te leren lezen, rekenen, schrijven, spellen, gymnastiek beoefenen en andere (school)vaardigheden onder de knie te krijgen. Ogen, oren, handen, voeten en de rest van het lichaam doen dan waarvoor ze geschapen zijn. Schort er iets in dat functioneren, dan is het van belang dáár de draad op te pakken.

Het Amerikaanse Bal-A-Vis-X® programma heeft inmiddels bewezen een uitstekend middel te zijn waarmee we meer evenwicht kunnen brengen in coördinatie, gehoor en zicht via leuke oefeningen met behulp van zandzakjes, balletjes en een balansbord. Individueel maar ook in samenwerking met anderen. Voor kinderen zijn de oefeningen uitdagend, zeker voor hen die behoefte hebben aan bewegend leren. De linker- en rechterhersenhelft, en ook de ogen, oren, handen en voeten moeten flink met elkaar samenwerken. Het ritme en het tempo van de oefeningen is een natuurlijk gevolg van goed uitgevoerde fysieke en motorische technieken.

Veiligheid, vertrouwen en daarmee zelfvertrouwen alsook zelfwaardering zijn dan het gevolg. De oefeningen worden ingezet voor het stimuleren van de concentratie en de balans, het verbeteren van oogvolgbeweging, oogsamenwerking en oog-hand coördinatie, het optimaliseren van de spraak- en auditieve verwerking, het bevorderen van lateralisatie en het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht.

Schoolgaan, leren, nieuwe dingen ontdekken geeft zo weer een positieve impuls en energie in plaats van dat het ons met negatieve stress verzwakt.

Twee maal in de week 20 minuten tot een halfuurtje aan de slag met bal-a-vis-x is voldoende voor een positieve ontwikkeling.