Begeleiding

In een begeleidingstraject word je als kind en/of volwassene  bewust gemaakt van je eigen ontwikkeling.  Je krijgt handreikingen hoe je meer grip kunt krijgen op jezelf en je omgeving, en hoe je beter/anders kunt omgaan met je hoogbegaafdheid.

Leerstijl en leerstrategieën:

Samen met een kind kunnen we zijn/haar denkprofiel en expressiestijl in beeld brengen. De intelligentiegebieden zoals Gardner deze beschrijft kunnen in beeld worden gebracht. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we bekijken waar extra aandacht voor nodig is en welke vaardigheden ingezet kunnen worden.

Faalangst begeleiding:

Aangepast aan de oorzaak van faalangst en het karakter van het kind hebben we verscheidene methodes in huis om faalangstige kinderen te begeleiden. We kunnen gebruik maken van Matrix Coaching, het KIEW begeleidingssysteem, Mindset training en Hartfocus training om gevoel en verstand met elkaar in balans te brengen. De faalangst begeleiding zal gericht zijn op zelfregulering, emotiemanagement en ontspanning.

Psycho-educatie:

Voor hoogbegaafde kinderen kan het heel verhelderend zijn om uitgelegd te krijgen waarom ze zijn zoals ze zijn, wat hoogbegaafd zijn nou eigenlijk betekent en waarom de mensen om hen heen soms zo anders kunnen zijn dan zijzelf. Veel hoogbegaafde kinderen gaan na een of twee keer psycho- educatie heel anders naar zichzelf en de wereld kijken en krijgen een meer positieve beleving.

Opvoeden:

Opvoeders van hoogbegaafde kinderen staan voor bijzondere dilemma’s en taken. Opvoeden gaat niet altijd vanzelf, soms is er (tijdelijk) ondersteuning nodig. Gekoppeld aan de hulpvraag van de ouders kan er in coachingsgesprekken aandacht zijn voor psycho-educatie, opvoedingsstijl, schoolcontacten, communicatie met het kind.

Er kan in de begeleiding gebruik worden gemaakt van het KIEW begeleidingssysteem, Matrix Methode , Mindset training, Hartfocustraining,  inzichtelijke gesprekken en wetenschappelijke uitleg.

Uw investering:

 • Privé consult € 80,00 p/u
 • Consult aan huis en/of op school € 80,00 p/u,  reisuren € 80,00 p/u,  reiskosten € 0.19 p/km.
 • Verslag € 70,00 per schrijfuur

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of  geannuleerd. Voor een vergeten of niet-afgezegde afspraak wordt € 40 p/u  in rekening gebracht.

  In de oudercursus GelukkigHB Thuis 

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen in de basisschool leeftijd. In 5 bijeenkomsten van 2 uur worden de hieronder beschreven onderwerpen behandeld.

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • dabrowski
 • eigen onderwerpen
 • vragen

In deze cursus krijgen ouders veel wetenschappelijk onderbouwde informatie verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussie materiaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus tevens een middel tot zelfreflectie en visie ontwikkeling.

De oudercursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.  Uw investering hiervoor bedraagt € 195,00 . (echt)paren tweede persoon € 180,00

De oudercursus wordt gegeven op 3 oktober, 14 november, 18 december, 23 januari en 13 februari

Aanmelden is mogelijk via info[at]gelukkighb.nl

  GelukkigHB groepen voor kinderen van 3 t/m 16 jaar

GelukkigHB biedt hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om samen met andere hoogbegaafde kinderen uitdagende, stimulerende en prikkelende activiteiten te ondernemen. De begeleiding is gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen, zodat ze kunnen opgroeien tot stabiele en gelukkige mensen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de ontwikkeling van  de leerstijl en strategie van uw kind. Er zijn groepen voor hoogbegaafde kinderen van 3  jr tot en met 16 jaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina ‘GelukkigHB groep’.

 

  Voor scholen

GelukkigHB biedt scholing, training en begeleiding voor zowel schoolteams als individuen, gericht op het vergroten van kennis en inzicht van hoogbegaafdheid in combinatie met het aanleren van een doelgerichte benadering van hoogbegaafde kinderen.

Naast de trainingen is het mogelijk dat we de hoogbegaafde leerling komen observeren in de klas, met daaraan gekoppeld een adviesgesprek.

GelukkigHB kan helpen met het opzetten van een GelukkigHB groep op uw school.

  Aanbod voor hulpverlening

Een hoogbegaafd kind dat slecht in zijn vel zit kan gedragingen laten zien die passen bij bv ADHD of ASS. Het gebeurt dat hoogbegaafde kinderen dan een diagnose krijgen die niet bij hen past. Het kan ook zijn dat een hoogbegaafd kind een extra diagnose heeft die terecht is.  Ze hebben dan een andere vorm van hulp nodig dan andere kinderen met zo’n diagnose.

Soms worden onderliggende problematieken  juist over het hoofd gezien. Hoogbegaafde dyslectici zijn bijvoorbeeld  moeilijk te diagnosticeren. Ook andere leerstoornissen kunnen lang verborgen blijven omdat de hoge intelligentie een groot deel kan opvangen. Desondanks is extra zorg dan toch geboden.

GelukkigHB kan ondersteuning bieden in de juiste begeleiding van hoogbegaafde clienten met een extra diagnose.

    Opleiding tot GelukkigHB begeleider

Docenten , maar ook zelfstandig ondernemers, kunnen worden opgeleid tot GelukkigHB begeleider. GelukkigHB begeleiders kunnen in hun eigen omgeving starten met GelukkigHBkids groepen voor hoogbegaafde kinderen. Door theoretische training gecombineerd met stage lopen in de groepen van GelukkigHB, bouw je in 9 maanden een sterke basis op voor een succesvolle start als GelukkigHB begeleider. Meer informatie vind je op www.gelukkighb.nl